Trang chủDanh nhân – nhân vật lịch sử

Danh nhân – nhân vật lịch sử

Đặng Khôi

10:51 | 15/04/2018

Tài năng và nhân cách Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng

15:14 | 07/04/2018

Hơn hai thế kỷ trước, Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường) được vinh danh là làng khoa bảng có nhiều người đỗ đạt cao của tỉnh Nam Định như nhiều làng khoat hiếu học và thông minh. Năm 12 tuổi, có một vị khách đến nhà chơi và ra câu đối: “Trời có mắt, trời không xa, đèn trời soi xét”; Đặng Xuân Bảng đối ngay: “Đất không chân, đất biết chạy, quả đất xoay vần”. Vị khách khen ngợi lời ứng đối nhanh nhạy, chỉnh - chuẩn của cậu quý tử của cụ đồ Hoè. Tài năng phát lộ của Đặng Xuân Bảng lan rộng ra cả vùng.

Danh nhân Đặng Nhữ Lâm

11:05 | 10/10/2016

Đặng Nhữ Lâm (? - 1349) là danh thần đời Trần Nhân Tông (1279 - 1293), Trần Anh Tông (1293 - 1314). Ông có nhiều công trong kháng chiến chống quân Nguyên và làm đến Đại phu, tận tụy lo việc nước, thương dân.

Thái uý Nghĩa Quận công Đặng Huấn

22:04 | 03/10/2016

Đặng Huấn (?-1583) là đại thần có công giúp nhà Lê trung hưng thời chiến tranh Lê-Mạc trong lịch sử Việt Nam. Ông là hậu duệ của Tể tướng Đặng Dung [3], quê làng Lương Xá, huyện Chương Đức, nay là huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Đặng Đức Siêu (1750-1810), vị Thượng thư Bộ Lễ đầu tiên của nhà Nguyễn (đầy đủ)

08:55 | 09/09/2016

Đặng Đức Siêu xuất thân trong một gia đình Nho học ở Bình Định, học hành và đỗ đạt ở Huế, được bổ làm quan dưới thời chúa Nguyễn Phúc Thuần. Lúc quân Trịnh, rồi sau này là Tây Sơn chiếm giữ Phú Xuân, ông giữ tiết không tham chính và tìm cách trốn vào Nam theo phò Nguyễn Ánh. Ông được vua Gia Long tin dùng, làm quan đến chức Thượng thư Bộ Lễ, sau khi mất được truy tặng nhiều danh hiệu và được liệt thờ vào miếu Trung Hưng công thần. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Ngữ được xếp vào hàng liệt nữ. Đặng Đức Siêu là người tài kiêm văn võ. Không chỉ là người tham mưu cho vua Gia Long nhiều sách lược thời chiến, thời thái bình, ông còn là người trợ giúp đắc lực cho triều đình trong việc định luật lệ, điển chế, ổn định dân tình trong buổi đầu lập quốc. Về văn nghiệp, ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là các bài văn tế.

Ngài Đặng Kim Giám (1796 - 1857)

21:53 | 31/05/2016

Ngài Đặng Kim Giám sinh năm 1796 quê quán xã Nghi Lộc (Diêm Phố) huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ngài là người có tư chất thông minh, tính tình hiền lành chất phác, ham đọc sách, năm ngài 25 tuổi thì đỗ Hương Cống Khoa, năm 1821 triều Minh Mệnh thứ 2

Đặng Thi Sách - phu quân Trưng Trắc

10:21 | 08/11/2015

Đặng Thi Sách là con trai Đặng Công, lạc tướng quận Châu Diên và bà Vũ thị Ngọc Diệu. Phu nhân của Đặng Thi Sách là Trưng Trắc con gái Lạc Tướng huyện Mê Linh. Vì có lòng yêu nước thương dân nên Đặng Thi Sách đã viết Từ Lệnh cảnh cáo quan Thái Thú Tô Định, đòi hắn không được coi thường mạng sống của dân lành, đồng thời ông kêu gọi nhân dân kiên quyết chống lại chính sách cai trị hà khắc của bọn quan quân nhà Hán dưới trướng Tô Định .

Danh nhân Đặng Tất và Đặng Dung

15:46 | 07/11/2015

Sách “Đại Nam nhất thống chí” do Cao Xuân Dục, Lưu Đức Tùng, Trần Xáu soạn bản, in 1909, phần nhân vật chí chép: Đặng Tất đỗ Thám hoa triều Trần làm qua đến chức Hành khiển là con cháu của lại bộ Thượng Thư Đặng Bá Tĩnh. Sách Ngệ An ký của hoàng giáp Bùi Dương Lịch ghi: “…Cứ sử ký thì Đặng Tất có tên ở Đăng Khoa Lục” tức là từng đổ đại khoa.

  
Danh sách cũ hơn