Danh nhân Đặng Nhữ Lâm

Thứ Hai, 10/10/2016

Đặng Nhữ Lâm (? - 1349) là danh thần đời Trần Nhân Tông (1279 - 1293), Trần Anh Tông (1293 - 1314). Ông có nhiều công trong kháng chiến chống quân Nguyên và làm đến Đại phu, tận tụy lo việc nước, thương dân.

Đặng Nhữ Lâm là con trưởng của Đại phu Đặng Hữu Điểm, cháu nội đích tôn của Thám hoa Đặng Ma La. Ông làm quan trải bốn triều Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông. Ông là người có công trong cuộc kháng Mông - Nguyên và được cử chức Đại phu.

Năm Kỷ Hợi (1299), Ông được vua Trần Anh Tông cử cầm đầu phái bộ đi sứ nhà Nguyên, bị vua Nguyên Thành Tông Thiết Mục Nhĩ gây chuyện bắt giữ lại tại Đại Đô suốt hai năm liền, đến năm Tân Sửu (1301) mới chịu thả cho về nước. Trong thời gian dài bị giữ lại trên đất Nguyên Mông, Ông đã không chịu để thời gian trôi qua uổng phí. Lấy cớ là thù tạc xướng họa văn chương, Ông đã cố công làm quen được một số quan lại người Hán, qua đó tìm hiểu dò hỏi nắm được một số kiến thức lịch pháp. Sau khi về nước, Ông đã truyền đạt những kiến thức đó cho con trai Ông là Đặng Lộ, đang làm Giám sinh Quốc tử giám ở Thăng Long, giúp Đặng Lộ có thêm điều kiện sau này nghiên cứu sửa đổi lịch pháp nước ta phù hợp với khí hậu phương Nam.

Ông mất vào năm Kỷ Sửu (1349) niên hiệu Thiệu Phong thứ 9 đời vua Trần Dụ Tông, được triều đình và dân chúng đánh giá là một sĩ phu giàu tâm huyết, tận tụy yêu nước thương dân.

Đường phố Đà Nẵng

Xem thêm: http://hodangmientrung.com/lich-su-truyen-thong/1049.aspx

Danh sách cũ hơn