Trang chủDanh nhân – nhân vật lịch sửĐô chỉ huy sứ tả hữu tướng Đặng Minh Đức - Đặng Chiều Trung (302 TCN - 266 TCN)

Đô chỉ huy sứ tả hữu tướng Đặng Minh Đức - Đặng Chiều Trung (302 TCN - 266 TCN)

Thứ Sáu, 26/07/2013

Hai ông cho tướng sĩ xây dựng đồn trại tại Lưu Thượng và Lưu Hạ thuộc địa phận Nghĩa Trang lớn đê luyện quân và tích luỹ lương thực. Khi nhà Thục đem quân đánh phá xâm chiếm, hai ông được vua Hùng giao cho đội quân tinh nhuệ giao tranh giữ trận tuyến Tây Bắc và đã tiêu diệt rất nhiều quân Thục giữ yên bờ cõi.

Đặng Minh Đức và Đặng Chiều Trung là anh em sinh đôi, sinh ngày 10 tháng 4 năm 302 TCN ở làng Nghĩa Trang, trại Trang Châu, Quỳnh Nhai, nay là xã Hồng Bàng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Hai ông là con cụ Đặng Cẩn và cụ bà Phùng Thị Thuần. Hai cụ sinh sống bằng nghề chài lưới, kéo vó, đánh siếc...., ăn ở hiền lành, đôn hậu, chăm sóc nuôi dạy con cái trưởng thành. Đặng Minh Đức, Đặng Chiều Trung thông minh và chăm học cả văn lẫn võ.

Thời bấy giờ nhà Thục có mối thâm thù với Hùng Duệ Vương vì không gả Mị Nương cho Thục Vương nên dấy binh trả thù, hòng cướp ngôi báu. Lập tức Hùng Vương mở hội tuyển nhân tài. Gặp hai anh em người họ Đặng, vua Hùng ngợi khen,  cả hai võ dũng phi thường, lại có tài vấn đáp ứng xử, liền phong cho chức Hùng Chiều Điện Tiền Đô chỉ huy sứ tả hữu tướng quân.

Hai ông cho tướng sĩ xây dựng đồn trại tại Lưu Thượng và Lưu Hạ thuộc địa phận Nghĩa Trang lớn đê luyện quân và tích luỹ lương thực. Khi nhà Thục đem quân đánh phá xâm chiếm, hai ông được vua Hùng giao cho đội quân tinh nhuệ giao tranh giữ trận tuyến Tây Bắc và đã tiêu diệt rất nhiều quân Thục giữ yên bờ cõi.

Ở phòng tuyến sông Cầu, hai ông cùng với Tản Viên cho quân vây hãm và tiến đánh trên núi Sóc Sơn một trận quyết chiến, tiêu diệt hàng vạn quân Thục. Quân Thục bỏ chạy, đất nước sạch bóng quân thù.

Vua Hùng hạ chiếu khao thưởng hai ông và cho quân về trấn thủ đạo Hải Dương.

Đô chỉ huy sứ tả hữu tướng quân Đặng Minh Đức mất ngày 3 tháng Chạp năm 226 TCN.

Đặng Tộc Việt Nam

Danh sách mới hơn