Đặng Phúc Mãn (1128-1223)

Thứ Sáu, 26/07/2013

Đặng Phúc Mãn tự Cương Nghị, sinh năm Mậu Dần (1128), người làng Lâm Giang, Thư Trì, nay là An Để, huyện Vũ Thư, Thái Bình.Ngài làm quan giữ chức Hữu nội vệ triều vua Lý Anh Tông (1138 – 1175).

Đặng Phúc Mãn tự Cương Nghị, sinh năm Mậu Dần (1128), người làng Lâm Giang, Thư Trì, nay là An Để, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Ngài làm quan giữ chức Hữu nội vệ triều vua Lý Anh Tông (1138 – 1175).

Thời bấy giờ vua Lý Thần Tông mất. Lý Anh Tông lên ngôi mới 3 tuổi nên Lê Thái hậu nhiếp chính nhưng lại tư thông với Đỗ Anh Vũ gây nên sự nghi kị giữa các quan đại thần trong triều với nhau. Riêng quan Tô Hiến Thành là vị quan thanh liêm, có uy tín nên mọi việc rối ren đều được dẹp yên.

Tô Hiến Thành văn võ toàn tài được vua phong chức Thái Uý kiêm cả võ lẫn văn. Với bên ngoài Tô Hiến Thành đã giúp vua đánh tan giặc Ngu Hống (giặc Lào), bên trong dẹp được cuộc khởi loạn của Thân Lợi - Tự xưng là con vua Nhân Tông.

Trong khi ấy, Ngài Đặng Phúc Mãn được vua giao chỉ huy 1000 dân phu đi xây dựng hành dinh ở Yên Hưng, Quảng Ninh. Sau khi xây dựng xong hành dinh, Ngài từ quan về An Để cùng bà con dân làng đắp đê ngăn nước, khẩn hoang khu nội đồng, trồng lúa làm nghiệp chính. Ngài luôn luôn lấy việc giúp người làm vui, trồng cây thiện để con cháu mai sau chung hưởng quả phúc.

Ngài cùng cụ bà Đậu Quý Thị, hiệu Trinh Thuận sinh 5 người con trai:

Đặng Quý Công - Tự Cương Luận - Hiệu Phúc Lộc.

Đặng Quý Công - Tự Phúc Đường

Đặng Quý Công - Tự Kỳ Lục.

Đặng Quý Công - Tự Phúc Tường - Hiệu Nhân Kính. Sinh năm Ất Dậu (1165). Đến năm ngài 24 tuổi đưa gia đình di cư tại Tháp Dương – Gia Lương – Bắc Ninh.

Đặng Quý Công - Tự Nghiêm Hiệu Quý Lan. Sinh năm 1170. Năm 1185 đậu Hiền sỹ (nay là Tiến sĩ) triều Lý, được tuyển làm Hiền sĩ vào triều giảng sách dạy các Hoàng tử.

Đặng Phúc Mãn mất năm Giáp Thân (1124), thọ 95 tuổi.

Danh sách mới hơn