Trang chủDanh nhân – nhân vật lịch sửHoàng giáp Đặng Ất (1494 - ?)

Hoàng giáp Đặng Ất (1494 - ?)

Thứ Hai, 29/07/2013

Thời Lê Trung Hưng ông được phong làm phúc thần, cho dân làng Hải Triều lập đền thờ cúng. Sách "Lịch triều hiến chương loại chí" đã xếp ông vào hàng bề tôi tiết nghĩa.

Đặng Ất người làng Hải Triều, nay thuộc xã Phạm Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông đỗ Hoàng giáp khoa Mậu Dần, niên hiệu Quang Thiệu thứ 3 đời Lê Chiêu Tông (1518).

Từ thuở nhỏ ông học hành thông minh, thi Hương và thi Hội đều đỗ đầu, thi Đình đỗ thứ năm.

Ông được Lê Chiêu Tông cử về làm giám sát Ngự sử Hải Dương để hạn chế quyền hành họ Mạc. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, ông không chịu khuất phục, bị bắt giam ông đã tự vẫn để giữ khí tiết.

Thời Lê Trung Hưng ông được phong làm phúc thần, cho dân làng Hải Triều lập đền thờ cúng. Sách "Lịch triều hiến chương loại chí" đã xếp ông vào hàng bề tôi tiết nghĩa.

Danh nhân Thái Bình

Danh sách mới hơn