Trang chủDanh nhân – nhân vật lịch sửLưỡng quốc Tiến sĩ Đặng Doãn Tu

Lưỡng quốc Tiến sĩ Đặng Doãn Tu

Thứ Hai, 29/07/2013

Quê làng Đông Hội, nay thuộc xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đỗ Đồng tiến sĩ năm 1484, được bổ sung vào đoàn sứ bộ sang nhà Minh. Ở Trung Quốc ông dự kì thi hội và được công nhận đồng tiến sĩ. Về nước được bổ làm Trực học sĩ ở Viện hàn lâm, khi mất được thăng Hình bộ Thượng thư.

Danh nhân Thái Bình

Danh sách mới hơn