Trang chủDanh nhân – nhân vật lịch sửĐô đốc Đặng Hữu Cán với phong trào nông dân Tây Sơn

Đô đốc Đặng Hữu Cán với phong trào nông dân Tây Sơn

Thứ Năm, 28/11/2013

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, họ Đặng là một trong những dòng họ lớn được hình thành từ rất sớm, có truyền thống yêu nước và cách mạng từ lâu đời, đóng góp cho quê hương, đất nước những danh nhân kiệt xuất, tiêu biểu như: Đặng Tất, Đặng Dung ở thế kỷ 13, 14 quê ở xã Tùng Lộc (Can Lộc). Họ Đặng Hữu ở xã Thạch Tiến (Thạch Hà) là một chi của họ Đặng có nguồn gốc từ xã Tùng Lộc. Không rõ di cư đến đây vào thời gian nào, song đến nay đã có 13 đời chung sống và phát triển. Tại từ đường thờ cụ tổ đời thứ 4 là Đặng Hữu Cán đã tham gia cuộc khởi nghĩa Tây Sơn do Quang Trung- Nguyễn Huệ lãnh đạo thế kỷ XVIII (1753-1792).

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, họ Đặng là một trong những dòng họ lớn được hình thành từ rất sớm, có truyền thống yêu nước và cách mạng từ lâu đời, đóng góp cho quê hương, đất nước những danh nhân kiệt xuất, tiêu biểu như: Đặng Tất, Đặng Dung ở thế kỷ 13, 14 quê ở xã Tùng Lộc (Can Lộc). Họ Đặng Hữu ở xã Thạch Tiến (Thạch Hà) là một chi của họ Đặng có nguồn gốc từ xã Tùng Lộc. Không rõ di c