Trang chủDanh nhân – nhân vật lịch sửThám hoa Thượng thư Bộ Lại Đặng Bá Tĩnh (1324-1406)

Thám hoa Thượng thư Bộ Lại Đặng Bá Tĩnh (1324-1406)

Thứ Ba, 19/11/2013

Thám hoa Đặng Bá Tĩnh quê gốc ở Chương Đức, Hà Đông. Ông là con trai Thái bảo Đặng Bá Kiển và là cháu nội của nhà thiên văn nổi tiếng Đặng Lộ.

Thám hoa Đặng Bá Tĩnh quê gốc ở Chương Đức, Hà Đông. Ông là con trai Thái bảo Đặng Bá Kiển và là cháu nội của nhà thiên văn nổi tiếng Đặng Lộ.

Thái bảo Đặng Bá Kiển vào Nam Hồng Lĩnh thuộc thôn Đông Rạng - xã Tả Thiên Lộc - tổng Phù Lưu - huyện Can Lộc - phủ Đức Quang - lộ Nghệ An nay thuộc huyện Can Lộc - Hà Tĩnh và đã tạo nên công đức:

Dựng nên đất Hồng Lĩnh

Xây đê tại Lam Giang

Lăng mộ Thái bảo Đặng Bá Kiển, thân phụ Thám hoa Đặng Bá Tĩnh

Đặng Tộc Đại Tông Phả do các hậu duệ của ông là Yên Quận công Đặng Đình Thự biên tập, Tiến sĩ Quốc lão Đặng Đình Tướng tục biên, Thái Nhạc Quận công Đặng Sĩ Hàn tiếp tục tục biên cho biết Đặng Bá Tĩnh được trời cho thông minh, cao kiến, cầm bút thành văn, xuất khẩu thành thơ.

Triều Trần tuyển nhân tài, ông đến kinh đô dự tuyển. Ông làm văn như kình nghê trương vây, như phượng hoàng tung cánh, bút phê “văn bài rất tuyệt, chữ viết như rồng bay, như hổ chạy, lời văn như đại bàng bay chín tầng mây”. Ông đỗ Thám hoa. Nhân dân tặng ông bảy chữ: “Diễn cảnh sự nghiệp kiến tùng thi”, nghĩa là: “Sự nghiệp canh tác sánh thơ tùng”

Đặng Bá Tĩnh  làm quan dưới triều Trần Dụ Tông, giữ chức Hành khiển chuyển vận sứ, sau thăng lên Thượng thư Bộ Lại, tước Tuấn Sĩ hầu.

Ông có nhiều con trai, trong đó Đặng Đình Dực làm quan Tri châu Quỳ Hợp, Đặng Chí làm quan Tham chính xứ Quảng Yên.

Cháu nội ông nhiều người tham gia chống quân Minh xâm lược, tiêu biểu là Quốc công Đặng Tất, Trấn trị Hóa Châu Đặng Quí, Tướng quân Đặng Đức.

HĐMT

 

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn