Trang chủHình ảnh - clipBà con họ Đặng Đà Nẵng đón Tổ Công bộ thị lang Tiên hiền Đặng Nghiêm

Bà con họ Đặng Đà Nẵng đón Tổ Công bộ thị lang Tiên hiền Đặng Nghiêm

Thứ Ba, 11/08/2015

 Đoàn di hành tượng Tổ đến Lăng Cô,  Thừa Thiên - Huế

Bà con họ Đặng Đà Nẵng cung nghin đón tượng Tổ tại đèo Hải Vân - Đà Nẵng

 Bà con họ Đặng Đà Nẵng dâng hương Tổ tại nhà thờ họ Đặng Văn Non Nước - Đà Nẵng