Trang chủHình ảnh - clipHội đồng tộc Đặng làng An Trạch - xã Hòa Tiến - huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng "Giữ mãi nguồn cội" (VTV Đà Nẵng)

Hội đồng tộc Đặng làng An Trạch - xã Hòa Tiến - huyện Hòa Vang - thành phố Đà Nẵng "Giữ mãi nguồn cội" (VTV Đà Nẵng)

Thứ Hai, 23/11/2015