Trang chủHoạt động dòng họ

Hoạt động dòng họ

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

12:54 | 13/01/2018

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ KHÁNH THÀNH GIAI ĐOẠN II DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐỀN THỜ ĐẶNG TẤT, ĐẶNG DUNG.

Nghị quyết Hội nghị Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam Khóa IV, lần thứ 1 (mở rộng)

12:58 | 28/09/2017

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, Thường trực Hội đồng họ Đặng (HĐHĐ) Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành Hội nghị lần thứ 1 (mở rộng) tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Báo cáo của Hội đồng Đặng tộc Việt Nam tại Đại hội Đại biểu họ Đặng toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022

15:00 | 19/06/2017

Họ Đặng là dòng họ thuần Việt lâu đời, có nguồn gốc từ thời Hùng Vương với nhiều đạo sắc phong và tư liệu cổ nay còn lưu giữ tại các tàng thư quốc gia. Trải qua hàng ngàn năm, họ Đặng của chúng ta đã cống hiến cho tổ quốc những nhân vật lịch sử làm rạng danh non song, đất nước. Từ đức Tổ Đặng Phúc Mãn đến cha con Tể tướng Đặng Tất, Đặng Dung; Tiến sỹ Đặng Nghiêm, Thái úy Nghĩa Quốc công Đặng Huấn, Trạng nguyên Đặng Công Chất, Thám hoa Đặng Ma La, Đô đốc triều Tây Sơn Đặng Tiến Đông, Ứng Quận công Đặng Đình Tướng; đến học giả Đặng Thai Mai, nhà hoạt động cách mạng Đặng Xuân Khu (tức cố Tổng Bí thư Trường Chinh), nhà toán học Đặng Đình Áng, nhà thơ Đặng Đình Hưng, Giáo sư - Tiến sỹ Đặng Lương Mô, NSND Đặng Thái Sơn v..v và rất nhiều các nhà hoạt động chính trị, văn hóa, quân sự, ngoại giao, kinh tế, giáo dục nổi tiếng khác.

  
Danh sách cũ hơn