Trang chủHoạt động dòng họKế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử và truyền thống họ Đặng Việt Nam

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử và truyền thống họ Đặng Việt Nam

Thứ Hai, 21/11/2016

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

***

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ

VÀ TRUYỀN THỐNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

--------------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về lịch sử và truyền thống tốt đẹp của họ Đặng Việt Nam trong dòng chảy chung các họ tộc tham gia sự nghiệp dựng nước, giữ nước.

- Hun đúc lòng yêu nước, truyền thống tiết liệt cương trung, hiếu học và gương sáng của các thế hệ người họ Đặng Việt Nam.

- Giáo dục ý chí tự tôn dân tộc trong thanh niên họ Đặng, nuôi dưỡng hoài bão và ý chí, dám hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức cuộc thi có chiều sâu, chuyên nghiệp, hấp dẫn được nhiều người và đặc biệt là giới trẻ tham gia;

- Lựa chọn được những bài xứng đáng và tiêu biểu để trao giải và quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; lưu giữ làm tư liệu lịch sử của dòng họ;

II. NỘI DUNG:

1. Câu hỏi:

Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi sau, với cơ cấu 100 điểm:

Câu 1: Bằng hiểu biết của mình, hãy khái quát những nét chính về lịch sử hình thành và phát triển của dòng họ Đặng ở Việt Nam (20 điểm).

Câu 2: Nêu thân thế, sự nghiệp của một danh nhân lịch sử họ Đặng mà bạn tâm đắc, khâm phục nhất (20 điểm)

Câu 3: Nêu tên, địa chỉ và các thông tin lịch sử về một số đền thờ, lăng, đình, miếu, nhà thờ v…v của họ Đặng mà bạn biết (20 điểm).

Câu 4: Cảm nhận của bạn về một tác phẩm văn học, nghệ thuật có tác giả là người họ Đặng (10 điểm).

Câu 5: Hiến kế để xây dựng dòng họ Đặng Việt Nam giữ vững truyền thống lịch sử, phát triển trường tồn cùng đất nước, dân tộc (20 điểm).

(Hội đồng giám khảo dành 10 điểm cho phần hình thức trình bày, tính thẩm mỹ, sáng tạo, công phu trong sưu tầm tài liệu, tư liệu, hình ảnh để làm bài dự thi)

2. Thể thức:

- Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, có thể viết tay, đánh máy tính font chữ Unicode, cỡ chữ 14 trên khổ giấy A4; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển, không hạn chế độ dài của bài dự thi. Mỗi cá nhân được tham gia 01 bài dự thi.

- Bài dự thi phải đóng tập, ngoài trang bìa ghi rõ:

 

ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ

VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA HỌ ĐẶNG

 

        Họ và Tên:

        Địa chỉ:

        Trực thuộc chi họ:

        Số điện thoại liên hệ:

 

- Bài dự thi ngoài những tư liệu, dữ liệu, số liệu trích dẫn từ các tra cứu lịch sử có nguồn chính thống, phải do người dự thi viết bằng hiểu biết và cảm nhận của mình, không sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức. Trường hợp nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng về nguồn gốc hợp pháp của tư liệu.

- Ưu tiên các bài dự thi có hình thức trình bày sáng tạo, sử dụng các tư liệu lịch sử và hình ảnh minh họa có giá trị và chuẩn xác. Nghiêm cấm lợi dụng bài dự thi để đả kích cá nhân, đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

3. Đối tượng tham dự:

- Người họ Đặng Việt Nam; con, dâu, rể họ Đặng Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác ở trong và ngoài nước đều có quyền tham dự cuộc thi.(nếu là dâu, rể phải ghi thêm tên vợ hoặc chồng)

- Những trường hợp cá biệt khác sẽ do BTC quyết định.

4. Địa chỉ nhận bài thi:

- Đền thờ Đặng tộc miền Trung, thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc qua địa chỉ email dưới đây:

+ dangvanhuongvn@gmail.com

+ dangvanthubinhdinh@gmail.com

+ canhpcbd@gmail.com

5. Thời gian nhận bài thi, tổng kết và trao giải:

- Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: trước 17h ngày 31/03/2017 (theo dấu Bưu điện) hoặc qua địa chỉ mail như trên.

(trong trường hợp thay đổi thời gian nộp bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau)

- Tổng kết và trao giải: Dự kiến trong Quý II năm 2017

6. Cơ cấu giải thưởng:

- Một giải Đặc biệt trị giá 10.000.000 VNĐ.

- Một giải Nhất: 5.000.000 VNĐ.

- Hai giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

- Ba giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- Các giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức:

+ Ông Đặng Văn Hường – Phó Chủ tịch Thường trực HĐ ĐTVN; Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Văn Thử - Phó Chủ tịch Thường trực HĐ ĐTVN; Phó Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐ ĐT tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên.

+ Ông Đặng Xuân Cảnh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐ ĐT tỉnh Bình Định ; Phó Trưởng Ban TT.

+ Ông Đặng Văn Tuồng – Phó Chủ tịch HĐ ĐT Đà Nẵng; Ủy viên.

+ Bà Đặng Trần Cẩm Vân – Chủ nhiệm CLB Thanh niên Đặng tộc Tp. Hồ Chí Minh; Ủy viên.

2. Hội đồng Giám khảo:

+ Ông Đặng Văn Hường – Phó Chủ tịch Thường trực HĐ ĐTVN; Chủ tịch HĐGK.

+ Nhà báo Đặng Trung Hội – Phó Chủ tịch Thường trực HĐGK.

+ Ông Đặng Quốc Hòe – Thường trực HĐ ĐT Đà Nẵng; Ủy viên Thường trực HĐGK.

+ Ông Đặng Đình Phương – Phó Chủ tịch HĐ ĐT Tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên.

+ Ông Đặng Xuân Ngọc – Thường trực HĐ ĐT TP Hồ Chí Minh; Ủy viên.

+ Ông Đặng Đại Thọ - HĐ ĐT Đà Nẵng; Thư ký HĐGK.

Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm họp phân công nhiệm vụ để triển khai tiến hành cuộc thi có kết quả.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi TÌM HIỂU LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM.

Hội đồng Đặng tộc Việt Nam phát động và kêu gọi toàn thể bà con, nội ngoại, dâu, rể họ Đặng đang sinh sống, học tập và công tác ở trong và ngoài nước tích cực tham dự và ủng hộ cuộc thi.

 

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn