Tự hào Tổ tiên

Thứ Hai, 06/02/2017

Anh hùng dân tộc Quốc công Đặng Tất mất năm 1409, anh hùng dân tộc Tể tướng Đặng Dung tuẫn tiết năm 1414. Năm 1654 hậu duệ là quan Tổng binh Đặng Ngũ Quế đặt lệ lấy ngay 10 tháng giêng (là ngày giỗ kỵ của Tổ Thái bảo nhân hầu Đặng Bá Kiển) các năm Ty - Ngọ - Mão - Dậu là ngày con cháu làm lễ tưởng niệm hai vị anh hùng dân tộc Đặng Tất - Đặng Dung.

 

 

Anh hùng dân tộc Quốc công Đặng Tất mất năm 1409, anh hùng dân tộc Tể tướng Đặng Dung tuẫn tiết năm 1414. Năm 1654 hậu duệ là quan Tổng binh Đặng Ngũ Quế đặt lệ lấy ngay 10 tháng giêng (là ngày giỗ kỵ của Tổ Thái bảo nhân hầu Đặng Bá Kiển) các năm Ty - Ngọ - Mão - Dậu là ngày con cháu làm lễ tưởng niệm hai vị anh hùng dân tộc Đặng Tất - Đặng Dung. Năm nay là Đinh Dậu cũng theo thông lệ của dòng họ từ 1654 đến nay (hơn 360 năm) con cháu các nơi về dự lễ, vừa là tuởng nhớ Tiên tổ vừa là anh em con cháu khắp nơi giao lưu gặp gỡ nhau, vừa du xuân đất tổ.

Đây là hoạt động tâm linh, văn hoá lớn nhất của dòng họ Đặng Việt Nam trong những ngày đầu năm Đinh Dậu (2017), thiết nghĩ con cháu xa gần có điều kiện và những vị có trách nhiệm cao nhất trong Đặng tộc Việt Nam thì nên về bái tổ.

Đặng Xuân Ngọc

 

 

VỀ CỘI NGUỒN KÍNH DÂNG LÊN TỔ TIÊN

 

Ta về đất tổ quê ta

Tài Năng, Tùng Lộc sinh ra anh hùng.

Hai ngài Đặng Tất - Đặng Dung

Làm nên lịch sử oai hùng dân ta

Đánh giặc Minh tan ra từng mảnh

Trận Bô Cô 10 vạn quân Minh

Viết trang lịch sử họ mình vẻ vang

Bắc trung nam sum họp huy hoàng

Đồng tôn, đồng tộc kết đoàn đồng thân

Dù nam, trung, bắc xa gần

Con cháu họ Đặng đồng thân một nhà

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẩn xinh

Nhớ lời Chủ Tịch Trường Chinh

Xuân Khu họ Đặng bác mình nói ra

Dâng ta phải biết sử ta

Con cháu phải biết phả nhà Tổ Tông

Làm người tài đức phải trồng

Hiếu tình trọn vẹn Tổ tông yên lòng

Dù cho chín đục mười trong

Là người họ Đặng một dòng này thôi. 

                                                                    Đặng Văn LongDanh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn