Tin Buồn !

Thứ Tư, 08/02/2017

Hội Đồng Đặng Tộc Việt Nam Vô cùng thương tiếc báo tin anh Đặng Mơ nguyên phó chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Đặng tộc tỉnh Đaklak từ trần lúc 4h00 ngày 06 tháng 02 năm 2017 nhằm ngày 10 tháng 01 năm Đinh Dậu.

TIN BUỒN !

Hội Đồng Đặng Tộc Việt Nam Vô cùng thương tiếc báo tin anh Đặng Mơ nguyên phó chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Đặng tộc tỉnh Đaklak từ trần lúc 4h00 ngày 06 tháng 02 năm 2017 nhằm ngày 10 tháng 01 năm Đinh Dậu. Hưởng Thọ 70 tuổi.

Lễ Nhập Quan lúc 21h ngày 06 tháng 02 năm 2017, nhằm ngày 10 tháng 01 năm Đinh Dậu. Lễ Viếng lúc 22h00 cùng ngày. Lễ Di Quan lúc 14h00 ngày 09 tháng 02 năm 201,7 nhằm ngày 13 tháng 01 năm Đinh Dậu.
An táng tại nghĩa trang gia đình tại thôn Vạn Thuận, xã Ngọc Diêm, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.


HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

KÍNH BÁO

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn