Trang chủHoạt động dòng họBộ máy tổ chức của các Hội đồng tư vấn, các Ban chức năng và Văn phòng Hội đồng họ Đặng Việt Nam khoá IV, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bộ máy tổ chức của các Hội đồng tư vấn, các Ban chức năng và Văn phòng Hội đồng họ Đặng Việt Nam khoá IV, Nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ Sáu, 28/07/2017

BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN, CÁC BAN CHỨC NĂNG

VÀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐVN ngày 03/6/2017)

--------------------

 

1. Hội đồng Tư vấn:

+ Chủ tịch:

Ông Đặng Văn Ngữ; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi.

+ Các Phó Chủ tịch:

- Ông Đặng Trọng Hải; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc họ Đặng thành phố Vinh, Nghệ An.

- Ông Đặng Văn Chủng; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam,  Trưởng tộc họ Đặng làng Thành Thị, Hà Nam.

- Ông Đặng Văn Tuồng; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, dòng Đặng Văn, Non Nước, Đà Nẵng.

- Ông Đặng Minh Thống; Trưởng tộc họ Đặng nhà thờ Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

+ Các Ủy viên:

- Ông Đặng Bình; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đặng Tp Hồ Chí Minh.

- Ông Đặng Kim Thanh; Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Trưởng tộc Nhà thờ họ Đặng Bàu Cát, Thành phố HCM.

- Ông Đặng Hành; Phó Chủ tịch họ Đặng thành phố HCM.

 (Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam sẽ quyết định bổ sung thêm cơ cấu nhân sự của Hội đồng Tư vấn trong các kỳ Hội nghị tiếp theo)

2. Ban Tổ chức – Kiểm tra:

+ Ông Đặng Việt Cường; Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam – Trưởng Ban.

+ Ông Đặng Văn Mỹ, Ủy viên Hội đồng họ Đặng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Đặng tỉnh Quảng Ng&