Trang chủHoạt động dòng họTHÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

Thứ Bảy, 13/01/2018

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ KHÁNH THÀNH GIAI ĐOẠN II DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐỀN THỜ ĐẶNG TẤT, ĐẶNG DUNG.

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
 (Thông báo nầy thay cho Giấy mời)

 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ GIỖ TỔ ĐẶNG BÁ KIỂN VÀ KHÁNH THÀNH GIAI ĐOẠN II
DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐỀN THỜ ĐẶNG TẤT, ĐẶNG DUNG.

 

Kính gửi: Hội đồng họ Đặng các Tỉnh, Thành phố và bà con dòng họ Đặng Việt Nam,
kiều bào họ Đặng ở nước ngoài.

Hàng năm cứ đến ngày mồng 9 và mồng 10 tháng giêng, Hội Đồng Họ Đặng Hồng Lam tổ chức lễ giỗ Thuỷ tổ Đặng Bá Kiển.

Theo Di huấn của Đại Tướng quân Đặng Ngũ Quế thì cứ ba năm tổ chức Đại Lễ một lần. Nhưng đặc biệt năm nay bà con họ Đặng cả nước và các mạnh thường quân họ Đặng đã phát tâm công đức và được sự quan tâm của chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây dựng xong nhà Thượng Điện, Trung Điện, Hạ Điện của khu di tích Lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung.  Vì vậy, Hội Đồng họ Đặng Việt Nam phối hợp cùng với Hội Đồng họ Đặng Hồng Lam tổ chức Đại Lễ  Khánh Thành giai đoạn II vào ngày mồng 9 và mồng 10 tháng giêng năm Mậu Tuất - 2018.

Hội đồng họ Đặng Việt Nam xin thông báo và trân trọng kính mời bà con họ Đặng gần xa về dự giỗ Tổ và khánh thành khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung vào thời gian nêu trên.

Địa điểm:  Xóm Tài Năng, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Sự hiện diện của bà con sẽ góp phần cho Đại lễ thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức trân trọng được đón tiếp bà con họ Đặng xa gần về dự Đại Lễ.

Đầu mối liên hệ:

- Ông Đặng Văn Hường, số điện thoại 0913494651
- Ông Đặng Văn Tuyến số điện thoại 01639694483
- Ông Đặng Quốc Hoè số điện thoại 0905101530

 

TM. HĐHĐ VIỆT NAM
PCT THƯỜNG TRỰC

 

ĐẶNG VĂN HƯỜNG

 

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn