Trang chủHoạt động dòng họMười ba năm tìm tên thật cụ Tài Quận công ở Tỳ Bà, Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh

Mười ba năm tìm tên thật cụ Tài Quận công ở Tỳ Bà, Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh

Thứ Sáu, 27/09/2019

Văn bia ở trong quần thể di tích "Đặng gia từ chỉ", thuộc xứ đồng Đường Bào của hai xã (nay là thôn)Tỳ Bà, Mạc Xuyên, huyện Lương Tài, phủ Thuận An, trấn Bắc Ninh. Nay ở phía Nam thôn Tỳ Bà, xã Phú Hòa, huyện Lang Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bia ghi về cụ Tài Quận công họ Đặng. Tiến sĩ Hồ Sĩ Dương soạn văn bia. Khắc năm Đức Nguyên 2 (1675).

Năm 2006, nhà cháu (Đặng Văn Lộc – ghi chú của hodangmientrung.com) khảo sát, viết bài VĂN BIA GHI VỀ TỪ CHỈ HỌ ĐẶNG Ở TỲ BÀ - LƯƠNG ĐÀI - BẮC NINH, đăng trong Thông báo Hán Nôm học 2006 (tr.479-482).

Tên cụ ghi là Đặng Kim Công. Tài Quận công là tước vị. Tài Kiêm hầu là tước hầu, thấp hơn tước vông một bậc.

Nay thấy không đúng. Xin được đính chính.

Ngày 22.9.2019, nhà cháu về đọc lại văn bia, mặt Tế vật nghi tiết sự lệ, khắc 20 dòng chữ Hán Nôm. Từ dòng 1 đến dòng 6, ghi nội dung: quy định vật tế (định tế vật lệ). Dòng 7, dòng 8: nghi thức động tác tế. Dòng 9 đến dòng 11: văn tế. Dòng 12 đến dòng 20 ghi các vị họ Đặng được tế lễ (Đặng gia các vị).

Cụ Tài Quận công ghi ở dòng thứ 19: "lệnh công Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân Đô đốc phủ Tả đô đốc Thượng trụ quốc tài Quận công Đặng tướng công tự Trung Túc (chữ Túc viết dị tự) thụy Thuần Phái. Quận phu nhân Trịnh thị thụy Từ Thiện?. Dịch nghĩa: Đặng lệnh công, chức: Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân Đô đốc phủ Tả đô đốc Thượng trụ quốc, tước: Tài Quận công. Tự làTrung Túc (chữ Túc viết dị tự), thụy là Thuần Phái".

Sự nhầm này là do bất cẩn. Văn bia ở mặt Đặng gia từ chỉ bi kí ghi: Tài kiêm hầu Đặng lệnh công. Chữ "lệnh 令" viết lối Lệ thư biến thể - ảnh" , nhìn mặt chữ rất giống nhau, nên có sự nhầm thành chữ " kim 今".

Tên cụ tịên tổ họ Đặng (tiên tổ: quan viên tử Đặng quý công tự Phúc Giang tiên sinh. Chính thất Nguyễn thị hiệu Từ Tâm) và 3 đời cùng anh em, chức tước, phu nhân là sử liệu quý để họ Đặng ở Tỳ Bà khôi phục lại tộc phả đã bị mất.

Đặng Văn Lộc

 

 

Danh sách cũ hơn