Trang chủHoạt động dòng họBáo cáo của Hội đồng lâm thời toàn quốc họ Đặng Việt Nam thống nhất tại Đại hội Đại biểu họ Đặng Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2019 – 2024

Báo cáo của Hội đồng lâm thời toàn quốc họ Đặng Việt Nam thống nhất tại Đại hội Đại biểu họ Đặng Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ Hai, 04/11/2019

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG LÂM THỜI TOÀN QUỐC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM THỐNG NHẤT TẠI ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU HỌ ĐẶNG VIỆT NAM LẦN THỨ I

NHIỆM KỲ 2019 – 2024

(Ông Đặng Văn Hường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Toàn quốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội)

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa Đại hội!

Được sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch, tôi xin trình bày Báo cáo Tóm tắt của Hội đồng Lâm thời Toàn quốc họ Đặng Việt Nam tại Đại hội Đại biểu họ Đặng lần thứ I.

 

Phần thứ Nhất

TỔNG KẾT TIẾN TRÌNH HỢP NHẤT

HAI TỔ CHỨC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

 

I. KHÁI LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HAI TỔ CHỨC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM.

1. Họ Đặng Việt Nam:

Họ Đặng là dòng họ thuần Việt lâu đời, có nguồn gốc từ thời Hùng Vương dựng nước. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, họ Đặng đã cống hiến cho tổ quốc nhiều bậc hiền tài kiệt xuất, góp phần làm rạng danh non sông, đất nước.

Do những biến thiên của các triều đại phong kiến Việt Nam và những nguyên nhân khác nhau nên đã có nhiều gia tộc thuộc các dòng họ khác mai danh, cải họ để hòa vào cộng đồng người họ Đặng, trở thành người họ Đặng và cùng tôn thờ các giá trị dòng tộc tốt đẹp của họ Đặng Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, người họ Đặng ở khắp nơi trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống của dòng họ, hăng hái tham gia các phong trào yêu nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Hai tổ chức họ Đặng:

Họ Đặng Việt Nam chỉ có một, song trên thực tế nhiều năm qua tồn tại song trùng hai tổ chức Hội đồng họ Đặng Việt Nam và Hội đồng Gia tộc họ Đặng Việt Nam.

Năm 2002, hai tổ chức họ Đặng đã họp và ra thông báo chung về chủ trương hợp nhất. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau việc hợp nhất chưa được tiến hành có kết quả.

Đến ngày 24/3/2017, tại Phủ thờ họ Đặng Lương Xá, Hội đồng họ Đặng Việt Nam và Hội đồng Gia tộc họ Đặng đã có cuộc gặp cấp lãnh đạo chủ chốt, thảo luận và ra Thông báo chung Lương Xá, đưa chủ trương hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam vào tiến trình thực hiện.

II. TIẾN TRÌNH HỢP NHẤT HAI TỔ CHỨC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TỪ THÁNG 3 NĂM 2017 ĐẾN NAY.

1. Đánh giá các mặt thuận lợi và khó khăn của tiến trình hợp nhất:

a. Về mặt thuận lợi:

+ Thông báo chung Lương Xá là tiếng nói đồng thuận của hai bên Hội đồng, là mục tiêu đồng thời là động lực thúc đẩy Hội đồng hai phía quyết tâm tiến hành hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam.

+ Bà con họ Đặng cả nước phấn khởi, ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo lâm thời HĐHĐ Việt Nam. Ban lãnh đạo lâm thời đoàn kết, nhất trí cao từ quan điểm, chủ trương đến hành động.

+ Xu thế hòa hợp, đoàn kết và thống nhất dòng họ là sự mong mỏi thúc giục của tổ tiên, là kỳ vọng của các thế hệ họ Đặng Việt Nam, tác động tích cực đến các hoạt động của dòng họ và tiến trình hợp nhất.

+ Sự ủng hộ tuyệt đối của Hội đồng họ Đặng và Hội đồng Gia tộc họ Đặng các tỉnh, thành phố, các chi họ, nhà thờ, từ đường trong cả nước là điểm thuận lợi rất cơ bản để tiến trình hợp nhất được diễn ra theo đúng lộ trình và kế hoạch.

b. Về mặt khó khăn:

+ Giai đoạn Lâm thời vừa qua là một giai đoạn mang tính đặc thù. Tổ chức họ Đặng Việt Nam các cấp hoạt động đồng thời dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐHĐ Việt Nam khóa IV và HĐ GTHĐ Việt Nam.

+ Việc hợp nhất ở cấp tỉnh, thành phố và cơ sở cũng có những khó khăn nhất định. Hoạt động của các ban chức năng vẫn độc lập riêng biệt, chưa có sự đồng bộ.

+ Địa bàn hoạt động rộng khắp toàn quốc, hệ thống thông tin liên lạc còn chưa kết nối đầy đủ và hiệu quả giữa các tỉnh, thành phố và giữa các thành viên Ban lãnh đạo.

+ Những hoạt động đi ngược lại khối đại đoàn kết dòng họ của một số ít người trong những năm gần đây đã gây phân tâm đối với một bộ phận bà con, ảnh hưởng đến tiến trình hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam. 

2. Những quan điểm cơ bản của tiến trình hợp nhất:

Quan đến quan điểm cơ bản của tiến trình hợp hai tổ chức họ Đặng trên phạm vi cả nước như sau:

+ Họ Đặng Việt Nam chỉ có một, song trên thực tế gần hai mươi năm qua tồn tại hai tổ chức, tạo nên sự phân tâm, phân hóa trong dòng họ.

+ Việc hợp nhất hai tổ chức là đòi hỏi mang tính khách quan tất yếu, là truyền thống đoàn kết của dòng họ, là nguyện vọng của bà con họ Đặng cả nước.

+ Hai bên thấu triệt tinh thần của tổ tiên để lại: “Đặng tính giả cử quốc giai nhiên”; “Nam quốc bất hữu Đặng tộc, như hữu Đặng tộc, tất ngã tử tôn”.

+ Nêu cao quan điểm lấy đại nghĩa và truyền thống tốt đẹp của tổ tiên làm điểm tương đồng, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Chấp nhận những khác biệt và tôn trọng lịch sử, di sản của tổ tiên để lại.

+ Dừng lại tất cả những tranh luận, những ý kiến còn khác nhau về lịch sử dòng họ, gia phả các hệ phái của họ Đặng, đặc biệt là các quan niệm xưa cũ phân biệt họ Đặng gốc Trần và họ Đặng chính thống.

+ Thống nhất xây dựng các nguyên tắc ứng xử cơ bản trong quá trình hợp nhất là “Bình đẳng và đồng thuận về quan điểm, phát ngôn và hành động”.

3. Công tác chỉ đạo của hai bên trước và trong quá trình hợp nhất:

+ Ngày 26, 27/11/2016, Thường trực Hội đồng Đặng tộc Việt Nam khóa III đã tiến hành Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ. Hội nghị đã kết luận về các khuyết điểm, sai phạm của người đứng đầu Hội đồng; đồng thời bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt Nam khóa III.

+ Ngày 24/3/2017, Ban lãnh đạo của Hội đồng Đặng tộc Việt Nam (HĐ ĐTVN) và Hội đồng Gia tộc họ Đặng Việt Nam (HĐ GTHĐ) đã có cuộc gặp quan trọng tại Phủ thờ họ Đặng Lương Xá để trao đổi, tái thảo luận các nội dung liên quan đến quan điểm, chủ trương, kế hoạch và lộ trình tiến tới hợp nhất hai tổ chức họ Đặng.

+ Ngày 12/5/2017, Hai bên đã ban hành Thông báo chung Lương Xá về việc hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam và thành lập Ban Trù bị hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam, tiến hành Hội nghị Ban Trù bị lần thứ nhất.

+ Tháng 6/2017, Đại hội Đại biểu Toàn quốc họ Đặng Việt Nam lần thứ IV tại Bình Định đã biểu quyết thống nhất đổi tên Hội đồng Đặng tộc Việt Nam thành Hội đồng họ Đặng Việt Nam. Chấm dứt nhiệm kỳ III của Hội đồng Đặng tộc Việt Nam.

+ Ngày 28 tháng 10 năm 2017, Ban trù bị hợp nhất đã họp phiên thứ hai tại Đặng tộc Linh từ - Thái Bình, quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam

+ Ngày 16/1/2018, Ban Chỉ đạo hợp nhất đã tổ chức Hội nghị tại Hà Nội để thảo luận và ban hành Đề án hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam. Hiệp thương nhân sự Hội đồng Lâm thời Toàn quốc họ Đặng Việt Nam Thống nhất.

+ Ngày 27/5/2018 tại Phủ thờ họ Đặng Lương Xá, Hội đồng Lâm thời Toàn quốc họ Đặng Việt Nam Thống nhất ra mắt gồm 55 vị để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dòng họ đến thời điểm Đại hội Đại biểu Toàn quốc họ Đặng Việt Nam lần thứ I.

+ Ngày 11/8/2018, Hội nghị lần thứ I, Ban lãnh đạo Hội đồng Lâm thời Toàn quốc họ Đặng Việt Nam tiến hành tại thành phố Đà Nẵng. Hội nghị quyết định ban hành Quy chế hoạt động, Quy ước họ Đặng Việt Nam, mẫu cờ, bài hát chính thức, con dấu và gia huy dòng họ. Thống nhất bộ máy tổ chức và cơ chế tài chính trong giai đoạn lâm thời.

+ Ngày 03/11/2018, Hội nghị lần thứ II, Ban lãnh đạo Hội đồng Lâm thời Toàn quốc Họ Đặng Việt Nam (mở rộng) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội, Đề án Nhân sự và Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội để tiến hành Đại hội Đại biểu Toàn quốc họ Đặng Việt Nam Thống nhất lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

+ Ngày 18/5/2019, Hội nghị lần thứ III, Ban lãnh đạo Hội đồng Lâm thời Toàn quốc Họ Đặng Việt Nam (mở rộng) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Đề án hợp nhất, đồng thời quyết nghị những nội dung quan trọng của Đại hội toàn quốc, trong đó có việc hiệp thương nhân sự vòng 1 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc họ Đặng Việt Nam Thống nhất lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

+ Ngày 31/8/2019, Hội nghị lãnh đạo Chủ chốt Hội đồng Lâm thời Toàn quốc họ Đặng Việt Nam Thống nhất họp tại Hà Nội, thống nhất toàn bộ công tác chuẩn bị nội dung Đại hội toàn quốc cũng như hiệp thương vòng thứ 2 nhân sự của Thường trực Hội đồng họ Đặng khóa mới.

4. Các hoạt động giao lưu, phối hợp và kết nối trong tiến trình hợp nhất:

Trong suốt thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, đã có nhiều hoạt động giao lưu, kết nối được tổ chức từ cấp toàn quốc đến cơ sở. Những hoạt động tiêu biểu phải kể đến là:

+ Lễ giỗ đức ngài Dụ Phúc Tướng Công - Thượng thư Dương Khê Hầu Đặng Hiên, ngày 14/7/2017 tại Đền thờ họ Đặng Tam Nông, Phú Thọ.

+ Đại hội Thành viên CLB Tuổi trẻ họ Đặng dòng Lương Xá, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, ngày 01/9/2017.

+ Đại hội họ Đặng tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Lễ khánh thành Đặng tộc Linh từ và họp phiên thứ 2 của Ban Trù bị hợp nhất tại Thái Bình, ngày 28/10/2017.

+ Lễ tổng kết 10 năm hoạt động khuyến học của Hội đồng Gia tộc họ Đặng Việt Nam và đón nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ngày 3/12/2017.

+ Ký kết Đề án hợp nhất hai tổ chức họ Đặng, ngày 16/1/2018.

+ Lễ khánh thành giai đoạn II khu di tích lịch sử quốc gia, Đền thờ hai vị anh hùng dân tộc Đặng Tất – Đặng Dung tại Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tháng 2/2018.

+ Hội thảo Khoa học Lịch sử cấp quốc gia về Danh nhân Đặng Huy Trứ tại Thừa Thiên Huế, ngày 24/2/2018.

+ Lễ dâng hương và giao lưu các tỉnh phía Bắc tại Phủ thờ họ Đặng Lương Xá – Chúc Sơn; Đền thờ họ Đặng tại Tam Nông - Phú Thọ; Nhà thờ Hà Trì – Hà Đông; Nhà thờ họ Đặng Hàng Kênh – Hải Phòng; Nhà thờ họ Đặng Thái Bình; Nhà thờ họ Đặng Hà Nam từ các ngày 03 đến 07/3/2018.

+ Lễ dâng hương và giao lưu kết nối dòng họ tại Nhà thờ Đặng Văn - Non Nước, Đà Nẵng; Nhà thờ Đô Huyền Hầu Đặng Văn Văn – Quảng Ngãi; Đền thờ họ Đặng Việt Nam tại Miền Trung; Nhà thờ Đặng Đại Tôn tại Thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; nhà thờ Bàu Cát, Tân Bình, Tp. HCM; Đặng tộc Nam phương Linh từ tại Đồng Tháp; gặp mặt họ Đặng Thành phố Cần Thơ… từ các ngày 25 đến 30 tháng 3 năm 2018.

+ Lễ Khai quan điểm nhãn, Thỉnh thần nhập tượng và An vị tượng Tổ Đô Huyền Hầu Đặng Văn Văn tại nhà thờ họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi tháng 4/2018.

+ Lễ giỗ Đức ngài Đặng Dung tại Đền thờ họ Đặng tỉnh Lâm Đồng và Đại hội họ Đặng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhiệm kỳ 2018 – 2023 tháng 5/2018.

+ Lễ giỗ Tổ Ngài Đặng Tiến Đông; kỷ niệm 20 năm ngày nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia; khánh thành nhà truyền thống Phủ thờ Lương Xá - Chúc Sơn và ra mắt Ban lãnh đạo Lâm thời Hội đồng họ Đặng Việt Nam vào các ngày 25 - 27/5/2018.

 + Lễ giỗ Tổ Lương Thiện Hầu và lễ thỉnh thần nhập tượng tại nhà thờ Thành Thị, xã Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam ngày 2/6 – 4/6/2018.

+ Liên hoan Thanh niên họ Đặng Toàn quốc lần thứ I tại Quảng Ngãi và ra mắt CLB Thanh niên họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi, ngày 16/9/2018.

+ Đại hội họ Đặng tỉnh Dak Lak lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024, ngày 2/3/2019.

+ Đại hội họ Đặng Hồng Lam nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngày 2/5/2019.

+ Hội nghị họ Đặng các tỉnh và thành phố khu vực Tây Nguyên tại thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai giữa tháng 6/2019.

+ Đại lễ hiệp kỵ và an vị tượng đồng các bậc Tiên hiền họ Đặng Việt Nam, Lễ cúng tạ 3 năm ngày khánh thành Đền thờ họ Đặng Việt Nam tại miền Trung tháng 7/2019.

+ Lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập CLB Thanh niên họ Đặng dòng Lương Xá - Chúc Sơn - Hà Nội ngày 01/9/2019.

+ Và đặc biệt mới đây vào các ngày 11, 12 tháng 10/2019, Giải bóng đá Thanh niên họ Đặng toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Thành phố Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đắc Lắc chào mừng Đại hội Đại biểu họ Đặng Toàn quốc lẩn thứ I đã diễn ra tưng bừng, sôi nổi và thành công hết sức tốt đẹp.

Bên cạnh những hoạt động kết nối, phối hợp chung và giao lưu ở các cấp, hai bên tiếp tục chủ động đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, khuyến học khuyến tài, cứu trợ thiên tai, quyên góp xây dựng nhà thờ, từ đường v…v. Tổ chức họ Đặng tiếp tục được củng cố, kết nối từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố đã góp phần mở rộng quy mô hoạt động dòng họ thống nhất trong phạm vi cả nước.

5. Những bài học kinh nghiệm được rút ra trong tiến trình hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam:

Nhìn lại quá trình hợp nhất trong thời gian qua, với trách nhiệm trước bà con họ Đặng cả nước, chúng ta có thể rút ra những bài học lớn như sau:

+ Bài học thứ Nhất là:

Tổ chức và hoạt động của dòng họ phải luôn thấm nhuần tư tưởng và di huấn của tổ tiên để lại đó là họ Đặng Việt Nam chỉ có một, tất cả những ai đã mang họ Đặng đều là anh em. Như chúng ta đã biết, việc hình thành cùng lúc 2 tổ chức họ Đặng và hoạt động song trùng từ năm 1999 đến nay có nguyên nhân chính từ quan điểm phân biệt họ Đặng chính thống và họ Đặng gốc Trần. Mặc dù quan điểm đó đã được phân tích làm rõ và sáng tỏ thông qua các nguồn sử liệu, song hệ lụy của sự phân biệt này đã kéo dài suốt 20 năm qua.

+ Bài học thứ Hai là:

Trong tổ chức họ Đặng, phải duy trì nguyên tắc làm việc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hành dân chủ, có Quy chế hoạt động cụ thể. Trong thực tế một thời gian dài, phía Hội đồng Đặng tộc Việt Nam khóa III giai đoạn 2013 – 2017 đã xa rời những nguyên tắc này; dẫn đến sự tùy tiện, độc quyền, độc tôn của người đứng đầu, làm nảy sinh nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trên các mặt công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, pháp luật và cả các hoạt động tâm linh.

+ Bài học thứ Ba là:

Phải giữ gìn được sự đoàn kết và thống nhất trong họ Đặng. Thực tế những năm qua  việc tồn tại đồng thời hai tổ chức họ Đặng Việt Nam đã tạo ra khoảng cách và sự phân hóa trong nội bộ dòng họ. Ngay trong thời điểm này, vẫn có những cá nhân, nhóm người rắp tâm đi ngược lại đại cuộc hòa hợp dòng họ bằng cách lập ra những tổ chức riêng lẻ, tuyên truyền và tổ chức các sự kiện với nhiều ý đồ khó lường, gây phân tâm cho bà con trong họ.

+ Bài học thứ Tư là: Muốn hợp nhất được các tổ chức họ Đặng về một mối, trước hết phải thống nhất được tư tưởng và hành động. Tư tưởng xuyên suốt trong tiến trình hợp nhất là lấy đại nghĩa và truyền thống tốt đẹp của tổ tiên làm điểm tương đồng, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Dừng lại tất cả những tranh luận, những ý kiến còn khác nhau về lịch sử dòng họ, gia phả các hệ phái của họ Đặng, đặc biệt là các quan niệm xưa cũ phân biệt họ Đặng gốc Trần và họ Đặng chính thống.

+ Bài học thứ Năm là: Tiến trình hợp nhất phải được tiến hành trên nguyên tắc cơ bản là đồng thuận và bình đẳng. Đồng thuận và bình đẳng về tổ chức, về quan điểm, về phát ngôn và về hành động. Trong thực tế hơn hai năm qua, chúng ta đã nêu cao nguyên tắc cơ  bản này, tôn trọng lẫn nhau, cùng bắt tay vào công việc với trách nhiệm trước tổ tiên và dòng họ, tạo được hòa khí, phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ, đưa tiến trình hợp nhất về đích thành công.

 

 

Phần thứ Hai

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC DÒNG HỌ GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024 là nhiệm kỳ đầu tiên hai tổ chức họ Đặng được thống nhất về một mối. Đây là nhiệm kỳ được xác định có tính bản lề, mở ra một giai đoạn mới của họ Đặng Việt Nam, có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn đan xen.

Phương hướng chung của nhiệm kỳ 2019 – 2024 được xác định là: “Phát huy truyền thống tốt đẹp của họ Đặng Việt Nam, lấy đại nghĩa của người họ Đặng làm điểm tương đồng, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đồng thuận và chung sức xây dựng khối đại đoàn kết dòng họ, tạo thành sức mạnh của họ Đặng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

1. Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống dòng họ và các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, quảng bá và vinh danh họ Đặng:

a. Về công tác tuyên truyền:

Tập trung vào 3 mục tiêu quan trọng, đó là:

+ Tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của họ Đặng thông qua công trạng hiển hách của các danh nhân họ Đặng qua các triều đại, những gương sáng họ Đặng tiêu biểu trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

+ Tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của họ Đặng thông qua bản Quy ước họ Đặng Việt Nam. Làm cho bà con họ Đặng ngày càng thấm nhuần di huấn và văn hóa của tổ tiên.

+ Tuyên truyền về thành quả hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam, làm cho bà con hiểu rõ ý nghĩa cao cả và trách nhiệm trọng đại mà tổ tiên đã giao cho chúng ta trong việc đoàn kết dòng họ.

b. Về giáo dục truyền thống:

+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống dòng tộc, truyền thống gia đình; làm cho con cháu ngày nay kế thừa và phát huy được phẩm chất tốt đẹp của cha ông để lại.

+ Phấn đấu hằng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động giáo dục truyền thống tập trung cấp toàn quốc. Các tỉnh, thành phố, nhà thờ trong cả nước thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống của cấp mình.

+ Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương nơi sinh sống.

+ Chú trọng tiến hành các hoạt động quảng bá, vinh danh dòng họ, xây dựng các điển hình tiên tiến người họ Đặng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

+ Xuất bản Tập san của Họ Đặng Việt Nam. Xây dựng được Trang tin điện tử họ Đặng để giới thiệu và quảng bá  hoạt động của dòng họ.

2. Công tác tổ chức nhân sự, xây dựng và phát triển các cơ sở dòng họ, nhà thờ và Hội đồng họ Đặng các cấp:

+ Có kế hoạch cụ thể để hoàn thành việc thống nhất tổ chức, tên gọi và các thủ tục pháp lý của các Hội đồng họ Đặng cấp tỉnh, thành phố và cơ sở.

+ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khóa I và hoàn thiện Quy ước họ Đặng. Hướng dẫn thực hành các nội dung của bản Quy ước đảm bảo phù hợp với điều kiện và tập quán của từng vùng.

+ Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tối ưu hóa công tác nhân sự, hướng đến một cơ cấu gọn nhẹ nhưng mở và năng động; phát huy được khả năng và lòng nhiệt tình của tất cả các thành viên, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong chỉ đạo và điều hành công việc.

+ Có kế hoạch và lộ trình cụ thể để từng bước vận động, đề xuất đưa tổ chức họ Đặng Việt Nam làm thành viên tập thể của Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

+ Tập trung xây thành lập, kiện toàn và ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để đưa vào hoạt động các Ban chuyên môn của Hội đồng.

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và ban hành chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn họ Đặng Việt Nam. 

+ Kiện toàn các Quỹ hoạt động, Quỹ khuyến học, thành lập các CLB Doanh nhân họ Đặng và xây dựng tổ chức họ Đặng Việt Nam ở nước ngoài.

+ Tập trung thành lập từ 7 đến 10 Hội đồng họ Đặng cấp tỉnh. Riêng ở cơ sở, việc xây dựng tổ chức họ Đặng phải phấn đấu để thực hiện phương châm “ở đâu có bà con họ Đặng, thì ở đó phải có tổ chức họ Đặng”.

+ Xây dựng Đề án thống kê số liệu toàn quốc về họ Đặng Việt Nam bao gồm nhân khẩu, chi họ, đền thờ, nhà thờ, từ đường. Lập danh sách người đứng đầu các nhà thờ.

+ Tổ chức hệ thống sổ sách, biểu bảng phục vụ công tác tổ chức nhân sự; lập danh sách và địa chỉ liên lạc của tất cả các đầu mối trong cả nước và ở nước ngoài để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

3. Công tác nghiên cứu gia phả, sưu tầm tư liệu, tài liệu và hiện vật lịch sử của dòng họ:

+ Có kế hoạch hướng dẫn việc bảo tồn các nguồn gia phả, thực hiện việc ghi chép bổ sung gia phả khi có sự biến đổi trong chi phái. Phát huy việc chủ động tìm hiểu và kết nối gia phả của chi, phái và gia phả chung của họ Đặng Việt Nam.

+ Tổ chức sưu tầm và bảo vệ những tư liệu, tài liệu và hiện vật của dòng họ Đặng trên cả nước; Có kế hoạch trùng tu, tôn tạo các nhà thờ, bia đá, câu đối, sắc phong, lăng mộ họ Đặng ở các địa phương.

+ Trong nhiệm kỳ, phấn đấu thành lập được hệ thống sưu tầm và lưu trữ các bản sao của các bộ phả cũng như các loại hình tư liệu, tài liệu, hiện vật, tranh ảnh v…v.

+ Vận động các vị đứng đầu các nhà thờ, chi họ quan tâm đến việc bảo vệ gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể quý báu của tổ tiên để lại cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.

4. Hoạt động khuyến học, khuyến tài:

+ Phương châm của hoạt động khuyến học, khuyến tài trong nhiệm kỳ là hướng về cơ sở để phát huy các nguồn lực của gia đình, dòng họ cho việc đầu tư học hành và khởi nghiệp của con trẻ.

+ Ngoài hoạt động khuyến học của Hội đồng Toàn quốc, cần chú trọng đến việc thành lập quỹ khuyến học ở các cấp, đặc biệt là ở chi họ, nhà thờ, từ đường.

+ Phấn đấu 100% Hội đồng họ Đặng cấp tỉnh, thành phố đều thành lập được Quỹ khuyến học, khuyến tài.

+ Mỗi năm có ít nhất từ 1000 đến 3000 suất học bổng của tổ chức họ Đặng Việt Nam các cấp được trao.

+ Kiện toàn tổ chức Ban Khuyến học, duy trì Tập san Khuyến học, phấn đấu Quỹ khuyến học của Hội đồng Toàn quốc hằng năm gia tăng từ 100 đến 200 triệu đồng.

5. Hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, thiện nguyện, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, giới thiệu việc làm, giúp nhau vượt khó và hiếu hỷ dòng họ:

+ Hình thành và đưa vào hoạt động Quỹ hỗ trợ của họ Đặng Việt Nam. Trước mắt tập trung vào công tác vận động tài chính để phát triển quỹ. Phấn đấu mỗi năm nguồn quỹ được bổ sung thường xuyên từ 100 đến 200 triệu đồng.

+ Vận động toàn thể bà con tích cực tham gia các hoạt động tương trợ thiện nguyện, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai, khuyến học khuyến tài, giới thiệu việc làm, giúp nhau vượt khó.

+ Phấn đấu hằng năm, mỗi gia đình trong dòng họ Đặng đều làm được ít nhất 01 việc thiện nguyện, giúp đỡ được ít nhất 01 gia đình hoặc 01 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong công việc và cuộc sống; tham gia đóng góp ít nhất 01 lần vào các quỹ của dòng họ.

+ Xây dựng quy định về lễ nghi hiếu hỷ, đảm bảo được truyền thống và gia phong, đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh, phù hợp với các quy định của pháp luật.

6. Công tác xây dựng và phát triển quỹ dòng họ các cấp, xây dựng nhà thờ và hoạt động kinh tế, tài chính khác:

+ Tập trung xây dựng ngân quỹ từ nhiều nguồn lực trong và ngoài dòng họ. Hoạt động tài chính của dòng họ phải thực hiện minh bạch, công khai, đúng mục đích và phù hợp với quy định của luật pháp.

+ Hội đồng họ Đặng các cấp phải quy định và duy trì được việc thu niên liễm để có nguồn tài chính sử dụng cho hoạt động của dòng họ. Mức đóng niên liễm phù hợp với mặt bằng chung của địa phương, chi họ.

+ Việc xây dựng quỹ hoạt động của dòng họ các cấp là việc làm rất cần thiết. Quỹ hoạt động của Hội đồng họ Đặng các cấp phải đảm bảo minh bạch và đúng với các quy định quản lý tài chính hiện hành.

+ Phấn đấu mỗi năm số tiền trong Quỹ hoạt động của Hội đồng họ Đặng cấp tỉnh, thành phố và nhà thờ lớn phải đạt chỉ số gia tăng từ 30 đến 50 triệu đồng, cấp huyện đạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

+ Tổ chức được Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đặng các cấp, kêu gọi được các nguồn lực và sự ủng hộ về tài chính của các doanh nghiệp, doanh nhân họ Đặng.

+ Hội đồn Toàn quốc phải có nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu của hoạt động trong nhiệm kỳ và chủ động tham gia, hỗ trợ vào các công trình cũng như hoạt động của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

+ Có quy hoạch cụ thể cho việc đầu tư xây dựng và trùng tu đền thờ, nhà thờ ở địa phương. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát, thu chi minh bạch, rõ ràng, đúng nguyên tắc.

7. Về chiến lược chăm lo và phát triển tuổi trẻ họ Đặng Việt Nam:

+ Công tác đoàn kết và tập hợp tuổi trẻ họ Đặng Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 cần tập trung cho việc thành lập và phát triển rộng rãi các mô hình CLB thanh niên họ Đặng các cấp.

+ Phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức được từ 5 đến 10 CLB thanh niên họ Đặng cấp tỉnh, thành phố. Khuyến khích thành lập các tổ, nhóm thanh niên họ Đặng ở cơ sở, hoạt động thực chất và hiệu quả.

+ Tổ chức được Hội thảo toàn quốc về chiến lược chăm lo phát triển tuổi trẻ họ Đặng trong thời kỳ mới.

+ Duy trì Giải bóng đá Thanh niên họ Đặng toàn quốc hai năm một lần; các giải khu vực một năm một lần.

+ Vận động bà con họ Đặng cả nước tiếp tục phát huy các nguồn lực của từng gia đình, đầu tư nhiều hơn cho việc học hành và khởi nghiệp của tuổi trẻ.

+ Hội đồng các cấp có kế hoạch cụ thể để thanh niên họ Đặng có được một sân chơi tốt, một môi trường lành mạnh và nhiều cơ hội để cống hiến, trưởng thành

8. Công tác đối ngoại:

+ Nhiệm kỳ 2019 – 2024 là nhiệm kỳ có ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng đặc biệt của Hội đồng họ Đặng Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này công tác đối ngoại phải được quan tâm đúng mức và đặt đúng vị trí để nâng cao tầm vóc và uy tín của tổ chức họ Đặng thống nhất. 

+ Công tác đối ngoại đi trước một bước, làm tiền đề cho các hoạt động kết nối dòng họ.

+ Tiếp tục mở rộng hoạt động giao lưu với các họ tộc khác cũng như các tổ chức văn hóa xã hội, các học giả, giới trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí và các cơ quan nghiên cứu về khoa học lịch sử v..v.

+ Củng cố, phát triển các mối quan hệ truyền thống trước đây của Hội đồng Gia tộc họ Đặng và Hội đồng họ Đặng Việt Nam. Đồng thời mở ra các mối quan hệ mới, trên một tầm cao mới đối với các cấp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận và hội đoàn thể từ Trung ương đến địa phương.

9. Công tác kiểm tra, khen thưởng và hòa giải dòng họ:

+ Trong những năm đầu của nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, khen thưởng và hòa giải dòng họ phải được đặt vào trung tâm của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

+ Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra với các nhiệm vụ chính là kiểm tra việc thực hiện các quy định về pháp luật của nhà nước, các thỏa ước, hương ước địa phương và Quy chế, Quy ước.

+ Gắn liền với kiểm tra là việc áp dụng các hình thức, biện pháp, giải pháp nhằm giữ gìn kỷ cương và truyền thống dòng họ.

+ Chú trọng công tác biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể gia đình, nhà thờ, chi họ và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực xây dựng và phát triển dòng họ.

+ Chỉ đạo thành lập và đưa vào hoạt động các tổ hòa giải dòng họ thuộc cấp tỉnh, thành phố, các chi họ, các nhà thờ v..v. Hoạt động của các tổ hòa giải dòng họ phải phối hợp chặt chẽ với các tổ hòa giải của Mặt trận và các hội, đoàn thể ở cơ sở.

 

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đại biểu Toàn quốc họ Đặng Việt Nam Thống nhất lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Đại hội lịch sử của họ Đặng Việt Nam. Sau đúng 20 năm tồn tại song trùng hai tổ chức, đến thời điểm này chúng ta đã về chung một mái nhà.

Đại hội hôm nay kính cáo với tổ tiên rằng, di huấn của tiền nhân để lại đã được hậu thế họ Đặng Việt Nam đồng tâm, đồng sức, hết lòng thực hiện đến chu toàn, thắng lợi.

Ý nghĩa cao cả của việc hợp nhất hai tổ chức họ Đặng vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn 2019 – 2024 và những năm tiếp theo.

Đại hội kêu gọi bà con họ Đặng cả nước cũng như kiều bào họ Đặng ở nước ngoài đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý cho việc thống nhất và phát triển dòng họ, góp sức vào sự nghiệp hưng thịnh nước nhà./.                    

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

HỌ ĐẶNG VIỆT NAM            

Danh sách cũ hơn