Trang chủHoạt động dòng họĐề cương Đại hội toàn quốc họ Đặng Việt Nam

Đề cương Đại hội toàn quốc họ Đặng Việt Nam

Thứ Năm, 29/08/2013

       ĐỀ CƯƠNG ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

Thường trực Hội đồng Đặng tộc Việt Nam đã cho ý kiến về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đặng tộc Việt Nam năm 2013. Sau đây Ban thư ký dự thảo đề cương Đại hội để trình các phó chủ tịch và Hội đồng Đặng tộc các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc cho ý kiến. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

I- MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐ ĐT VIỆT NAM

1- Hội đồng Đặng tộc Việt Nam là tổ chức đại diện dòng họ Đặng tại tất cả các diễn đàn xã hội, đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của người họ Đặng trong việc thờ cúng tổ tiên, khuyến học khuyến tài. Là thành viên của Hiệp hội UNESCO văn hóa dòng họ và là thành viên của ban liên lạc các dòng họ Việt nam. Hội đồng Đặng tộc Việt Nam hoạt động không có mục đích nào khác ngoài việc tri ân tổ tiến, gắn kết tình đồng tộc, giáo dục con cháu hậu duệ noi gương tiên tổ. Chấp hành luật pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mọi chính sách của Đảng và Nhà nước. Đoàn kết với các dòng họ khác xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

2- TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM

Hội đồng Đặng Tộc Việt nam có bốn cấp:

A-    Cấp Trung ương: Hội Đồng Đặng Tộc Việt Nam.

-    Ban thường trực: 11 người

-         Ban Phả tộc và di tích lịch sử: có một trưởng ban và 5 phó ban

-         Ban Tài chính: một trưởng ban và 5 phó ban

-         Ban Lễ Nghi Văn hóa dòng họ : một trưởng ban và hai phó ban

-         Ban Khuyến học: Một trưởng ban và hai phó ban

-         Ban đối ngoại: một trưởng ban và ba phó ban

-         Câu lạc bộ doanh nhân: một chủ nhiệm năm phó chủ nhiệm.

-         Tổng thư ký: một người và ba phó tổng thư ký

-         Chủ tịch danh dự: một người

-         Chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt Nam: một người

-         Phó chủ tịch: 45 người.

-         Uỷ viên Hội đồng Đặng tộc Việt Nam: 199 người

B-    Cấp tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc như  Thành phố Vinh và huyện đảo Phú Quốc.

-         Chủ tịch Hội đồng Đặng tộc tỉnh là phó chủ tịch hội đồng Đặng tộc Việt Nam

-         Phó chủ tịch Hội đồng Đặng tộc tỉnh là ủy viên Hội đồng Đặng tộc Việt Nam

C-    Cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng Đặng tộc các huyện là Ủy viên Hội đồng Đặng tộc Việt Nam

D-    Cấp chi họ: Tộc trưởng hoặc chủ tịch Hội đồng gia tộc là Ủy viên Hội đồng Đặng tộc Việt Nam.

II- Trụ sở của Hội đồng Đặng tộc Việt Nam: Nhà thờ họ Đặng Thịnh Liệt. phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

-         Website: dangtocvietnam.com.

-          Email : dangtocvietnam@gmail.com

-         Điện thoại : 043 9903379

     III- Công tác chuẩn bị

1-     Cử ban tổ chức Đại hội, trong đó :

-         Ban tổ chức đại hội : 20 người

+ Phụ trách địa điểm, đón tiếp và bố trí chỗ ăn nghỉ cho bà con ở xa về.

+ Phụ trách trang trí, âm thanh, quay phim chụp hình

+ Phụ trách vận động tài trợ kinh phí cho đại hội

+ Phụ trách in ấn khẩu hiệu băng rôn, ấn phẩm , giấy mời, hoa các loại.

+ Phụ trách đối ngoại .

+ Phụ trách An ninh

+ Phụ trách bữa liên hoan .

2-     Công tác chuẩn bị tài liệu:

-         Viết nội dung báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ vừa qua.

-         Viết nội dung công tác nhiệm kỳ tới

-         Chuẩn bị nhân sự cho đại hội

-         Chuẩn bị bằng khen, kỷ niệm chương

-         Lời khai mạc

-         Lời chào mừng

-         Thu âm lại lời hoài niệm Đặng tộc

IV- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1-     Tuyên bố lí do

2-     Bầu chủ tịch và thư ký đoàn

3-     Chào cờ

4-     Nghe lời hoài niệm Đặng tộc

5-     Giới thiệu đại biểu

6-     Đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 đại hội

7-     Đại biểu phát biểu ý kiến

8-     Bầu Ban chấp hành Hội đồng Đặng tộc Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu hoặc biểu quyết do đại hội quyết định.

9-     Ban chấp hành mới ra mắt và tuyên thệ

10-Chương trình văn nghệ

     11- Chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt Nam  nhiệm kỳ mới trình bày chương trình hoạt động của nhiệm kỳ tiếp theo.

12- Trao tặng phần thưởng và bằng khen

13- Mời cơm thân mật.

 

                                                                      TỔNG THƯ KÝ

                                                                        Đặng Khắc Hồi

 

Danh sách mới hơn