Trang chủHoạt động dòng họLễ giỗ Tiên hiền Đô Huyền hầu Đặng Văn Văn và Lễ khánh thành nhà thờ họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi

Lễ giỗ Tiên hiền Đô Huyền hầu Đặng Văn Văn và Lễ khánh thành nhà thờ họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi

Chủ Nhật, 08/09/2013

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI


Đại biểu Hội đồng Đặng tộc các tỉnh thành phố, bà con họ Đặng gần xa về dự lễ giỗ Đô Huyền hầu Đặng Văn Văn và Lễ khánh thành nhà thờ họ Đặng tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian: 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 8 tháng 8 năm Quý Tỵ

Địa điểm: thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (hướng đi theo đường đê bao bắc Sông Trà).

Quý vị muốn biết thêm xin liên hệ với các số điện thoại sau đây:

1. Ông Đặng Văn Ngữ: 0905356576

2. Ông Đặng Hồng Sơn: 0913400105

3. Ông Đặng Ngọc Anh: 0913470077

4. Ông Đặng Đình Phương: 0905529261

5. Ông Đặng Văn Mỹ: 0913400147

6. Ông Đặng Văn Thái: 0913470096

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH

 

ĐẶNG VĂN NGỮ

Danh sách mới hơn