Cáo phó

Thứ Ba, 11/03/2014

Hội đồng Đặng tộc Việt Nam, Hội đồng Đặng tộc Quảng Nam – Đà Nẵng cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

     Ông Đặng Ngọc Được

     Ủy viên Hội đồng Đặng tộc Việt Nam

     Phó Chủ tịch Hội đồng Đặng Tộc Quảng Nam – Đà Nẵng

     Trưởng Ban Tổ Chức Hội Đồng Đặng Tộc Quảng Nam – Đà Nẵng

Sinh năm 1949 tại Xuân Hòa – Hòa Khê – Thanh Khê – Đà Nẵng đã tạ thế vào lúc 19h45 ngày 09 tháng 03 năm 2014 (nhằm 09/02 Giáp Ngọ). Hưởng thọ 66 tuổi. 

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13h00 ngày 10 tháng 3 năm 2014 (nhằm 10/02 Giáp Ngọ).

Hội đồng Đặng tộc Việt Nam và Hội Đồng Đặng Tộc Quảng Nam – Đà Nẵng viếng vào lúc 14h ngày 12 tháng 3 năm 2014 (nhằm 12/02 Giáp Ngọ).

Di Quan lúc 07h ngày 14 tháng 3 năm 2014 (nhằm 14/02 Giáp Ngọ).

Danh sách mới hơn