Trang chủHoạt động dòng họGiấy mời về việc Tôn Tượng Công Bộ Thị Lang ĐẶNG NGHIÊM (1170-1236).

Giấy mời về việc Tôn Tượng Công Bộ Thị Lang ĐẶNG NGHIÊM (1170-1236).

Chủ Nhật, 10/08/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
 Họ Đặng Miền Trung
 Hội Đồng Đặng Tộc tỉnh Bình Định

 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Về dự lễ Tôn Tượng Công Bộ Thị Lang ĐẶNG NGHIÊM (1170-1236).

Vào lúc: 7h30 ngày 21 tháng 8 năm 2014 (Nhằm ngày 26 tháng 7 năm Giáp Ngọ).

Địa điểm: Chùa PHƯỚC HƯNG làng Công Lương, xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế (cuối đường Tùng Thiện Vương rẻ phải).

Hân Hạnh Được Đón Tiếp!

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Thử

 

 

Danh sách mới hơn