Tin buồn

Thứ Tư, 22/06/2016

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

Nhà giáo ĐẶNG NGỌC LƯƠNG

Quê quán: Khối 3, Thị trấn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Đặng tộc Việt Nam, nguyên Phó ban sáng lập Ban liên lạc toàn quốc họ Đặng Việt Nam đã từ trần lúc 3h20 ngày 22 tháng 6 năm 2016. Thượng thọ 85 tuổi.

Bác là người tâm huyết của sự nghiệp tri ân Tiên tổ, là Kiến trúc sư kết nối các chi họ Đặng chúng ta. Là người có công lớn nhất trong việc kết nối phả tộc. Nhờ đó họ Đặng cả nước mới có được sự xum vầy như ngày hôm nay.

Bác Đặng Ngọc Lương (B) đi kết nối dòng họ từ năm 1986, bác là người sáng lập họ Đặng Hồng Lam (Nghệ An - Hà Tĩnh) năm 1996. Sáng lập Ban liên lạc họ Đặng Việt Nam.

Tại Đại hội lần thứ nhất 19 tháng 9 năm 1999, bác được bầu là Phó Chủ tịch, Trưởng ban Phả tộc.

Giờ khâm liệm:14h ngày 22 tháng 6 năm 2016

Lễ viếng:15h30 cùng ngày

Lễ truy điệu và đưa tang: 13h ngày 23 tháng 6 năm 2016

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

HỘI ĐỒNG ĐẶNG TỘC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


ĐẶNG VĂN THẢO

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn