Trang chủHoạt động dòng họDanh sách nhân sự thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam khoá IV, Nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách nhân sự thường trực Hội đồng họ Đặng Việt Nam khoá IV, Nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Sáu, 28/07/2017

DANH SÁCH NHÂN SỰ THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM KHÓA IV

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐVN ngày 03/6/2017)

-------------------

 

Stt

Họ và Tên

Tỉnh/Thành phố

Chức danh

01

Đặng Văn Thử

Bình Định

Chủ tịch HĐ HĐVN

02

Đặng Văn Hường

Đà Nẵng

Phó CT Thường trực/ Phụ trách Miền Trung

03

Đặng Quốc Dũng

Gia Lai

Phó Chủ tịch/ Phụ trách Tây Nguyên

04

Đặng Ngọc Oanh

Thái Bình

Phó Chủ tịch/ Phụ trách Miền Bắc

05

Đặng Hồng

Tp. HCM

Phó Chủ tịch/ Phụ trách Miền Nam

06

Đặng Hồng Sơn

Quảng Ngãi

Tổng Thư ký

07

Đặng Đình Cừ

Hải Phòng

Ủy viên/ Trưởng Ban Gia phả - Nghi lễ

08

Đặng Việt Cường

Dak Lak

Ủy viên/ Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra

09

Đặng Vĩnh An

Kon Tum

Ủy viên/ Trưởng Ban Kinh tế - Đối ngoại

10

Đặng Xuân Ngọc

Tp. HCM

Ủy viên/ Trưởng Ban Thông tin – Văn hóa

11

Đặng Xuân Cảnh

Bình Định

Ủy viên/ Chánh Văn phòng

12

Đặng Trọng Hải

Nghệ An

Ủy viên

13

Đặng Văn Tăng

Hưng Yên

Ủy viên

14

Đặng Chủng

Hà Nam

Ủy viên

15

Đặng Quốc Văn

Hà Tĩnh

Ủy viên

16

Đặng Xuân Lũy

Đà Nẵng

Ủy viên

17

Đặng Hữu Kháng

Lâm Đồng

Ủy viên

18

Đặng Đức Nghĩa

Phú Yên

Ủy viên

19

Đặng Tổng

Cà Mau

Ủy viên

Danh sách mới hơn
Danh sách cũ hơn