Trang chủLịch sử - truyền thống

Lịch sử - truyền thống

Hai cha con họ Đặng và Lịch học Việt Nam xưa

09:01 | 07/09/2016

Dòng họ Đặng ở Ứng Hòa, Hà Tây có 2 người được sử sách nhắc đến vì công lao to lớn của họ đối với nền Lịch học nước nhà, đó là Đặng Nhữ Lâm và con là Đặng Lộ. Trong chuyến đi sứ sang Trung Quốc vào năm 1301, Đặng Nhữ Lâm đã vẽ trộm bản đồ cung cấm của nhà Nguyên, mua giấu địa đồ, cấm thư, sao chép văn thư bàn chuyện đánh Giao Chỉ… Việc bại lộ, ông bị đuổi về nước. Tuy vậy, Đặng Nhữ Lâm đã kịp học được phép làm lịch mới của nhà Nguyên rồi đem áp dụng vào lịch pháp nước ta, khiến cho lịch Việt Nam lại giống lịch Trung Quốc muộn nhất cũng là từ năm Bính Ngọ - 1306 và trở nên chính xác hơn trước. Nối nghiệp cha, Đặng Lộ trở thành một vị lịch quan nổi tiếng với nhiều đóng góp về thiên văn và lịch pháp được chính sử ghi nhận.

Minh kinh bác học Đặng Nghiễm - Người khai khoa đất học

10:18 | 25/07/2013

Đặng Nghiễm là ngôi sao sáng về sự học mở ra những ngôi sao sáng tri thức trên bầu trời Việt Nam, là một trong những người đặt nền móng cho đất học Thái Bình, vùng đất được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt”. Gia tộc Đặng Nghiễm là tấm gương tiêu biểu về hiếu học. Các con ông là Đặng Tào, Đặng Diễn đều đỗ Tiến sỹ là điều lạ xưa nay hiếm. Con trai thứ 3, Đặng Ma La đỗ Thám hoa khi chưa đầy 13 tuổi như một Kỳ đồng. Cháu nội Đặng Hữu Điểm và chắt là Đặng như Lâm đều học sâu, đỗ cao được triều Trần trọng dụng. Có thể nói, gia tộc Đặng Nghiễm đã trở thành danh gia vọng tộc theo con đường nho học và hiển đạt từ khoa cử rất sớm.

Họ Đặng “Nam bang vượng tộc” thời Lý đến thời Lê

14:18 | 23/07/2013

Họ Đặng là một dòng tộc nổi tiếng có nhiều người hiển đạt và trở thành danh thần nổi tiếng nhiều triều đại. Cuốn phả cổ về họ Đặng còn giữ cho biết: Họ Đặng ở An Đề, Vũ Thư – Thái Bình là một gốc lớn. Thời Lý, cụ Đặng Phúc Mãn có quê gốc ở Lộ Ứng Thiên, nay là vùng hữu ngạn trung lưu sông Đáy (Hát Giang) đi xây hành cung vua Lý. Vì có công, ông được Vua Lý ban lộc điền ở An Đề nay là huyện Vũ Thư - Thái Bình.

Họ Đặng vinh quang trải suốt các triều đại từ Lý đến Lê sơ

14:12 | 23/07/2013

Họ Đặng là dòng họ có 63 tiến sĩ Nho học và nhiều danh thần các triều đại, đặc biệt từ triều Lý đến triều Lê sơ. Thời Lý, cụ Đặng Phúc Mãn quê gốc ở lộ Ứng Thiên, nay là vùng hữu ngạn sông Đáy (Hát Giang), đi xây hành cung vua Lý, có công, được vua ban lộc điền ở An Đề, nay là huyện Vũ Thư, Thái Bình. Vào đời nhà Lý, Vũ Thư là một bãi bồi đất tốt rộng mênh mông. Các vương hầu nhà Lý thường lập điền trang, thái ấp ở đấy.