Trang chủTìm trong sử sáchHọ Đặng Khắc Kim Khê - Nghị Thuận - Nghi Lộc

Họ Đặng Khắc Kim Khê - Nghị Thuận - Nghi Lộc

Thứ Năm, 28/09/2017

Theo gia phả họ Đặng có từ thời Hồng Đức (vua Lê Thánh Tông (1460-1497) thì ông tổ họ Đặng Khắc đã gia nhập đội quân khởi nghĩa Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo. Sau khi đánh đuổi hoàn toàn giặc Minh xâm lược ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập cho dân tộc, ông Tổ họ Đặng Khắc cùng một số người họ khác đến khai khẩn đất hoang, lập điền địa ở nơi có con sông Vàng (Kim Khê), một nhánh của sông Cấm và kênh đào Nhà Lê. Vua Lê Thánh Tông đã có chính sách di dân lập làng mở mang thêm đất đai dọc theo hai bên bờ sông Cấm cho đến Cửa Lò và cử Phò mã, Đô đốc Trấn thủ thập nhị hải môn Nguyễn Sư Hồi, con trai cả của Cương Quốc công Nguyễn Xí cho lập căn cứ hải đội triều đình ở đây để làm trung tâm bảo vệ vững chắc vùng biển đảo 12 cửa biển từ Sầm Sơn đến Cửa Tùng. Làng Kim Khê có con sông đẹp - sông Vàng đã trở thành nơi định cư của dòng họ Đặng Khắc từ đó cho đến ngày nay.

 

 

 

Danh sách cũ hơn