Trang chủVăn thơVì nghiệp Tổ

Vì nghiệp Tổ

Thứ Tư, 01/02/2017

VÌ NGHIỆP TỔ


Tự hào họ Đặng chung nguồn cội

Vạn tuế xứng danh rạng sáng ngời

Đoàn kết đồng tâm, muôn phúc ấm

Thuận lòng thành ý, vàn xuân tươi

Sự đời dâu bể, thường thay đổi

Dòng Tộc an lành, phải thuận xuôi

Chỉnh đức sửa mình vì nghiệp Tổ

 

Trẻ già hòa thuận, dưới trên vui.


                                 Đặng Ngọc Thăng

VÌ NGHIỆP TỔ

Danh sách cũ hơn