Trang chủVăn thơTự hào họ Đặng Việt Nam

Tự hào họ Đặng Việt Nam

Thứ Sáu, 25/10/2019

Kính tặng Đại hội Đại biểu Toàn quốc họ Đặng Việt Nam thống nhất lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Họ Đặng Việt Nam có tự ngàn đời (1)

Từ thuở Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa (2).

Cha nối con truyền theo dòng lịch sử

Làm vẻ vang dòng họ, nước nhà.

Từ Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn đến giờ

Mọi lĩnh vực, nhân tài không thiếu người họ Đặng

Những cái tên như trăng rằm sáng rạng:

Đặng La Ma, Đặng Tất, Đặng Dung

Đặng Tiến Đông, Xuân Bảo, Xuân Phong

Đặng Xuân Khu, Đặng Thai Mai,... đã đi vào lịch sử!

Trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ

Tiếng đàn Đặng Thái Sơn vang vọng bốn phương trời (3)

Hàng vạn cháu con họ Đặng ở muôn nơi

Đã cống hiến trí tuệ, máu xương và vật lực

Cho đất nước độc lập, hoà bình, thống nhất

Rất đáng tự hào dòng họ của ta ơi!

Đại diện mấy trăm chi họ Đặng từ khắp nơi

Hôm nay về Thủ đô tiến hành Đại hội

Cùng đồng tâm, kết đoàn thành một khối

Vì họ mình. Chúc Đại hội thành công!

Đặng Hữu Trung (Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh)

 

Danh sách cũ hơn