Trang chủVăn thơVề thăm đất Tổ

Về thăm đất Tổ

Chủ Nhật, 28/07/2013

VỀ THĂM ĐẤT TỔ

Đặng Văn Hường

Ta về đất Tổ quê nhà

Chiêm ngưỡng di tích ông cha bao đời

Nhìn lên chánh điện sáng ngời

Sắc phong vinh dự các đời vua ban

Công danh tiên tổ vẻ vang

Cháu con họ Đặng lòng càng khắc ghi

Ngàn đời nhớ một lần đi

Tiền nhân công đức hỏi chi sánh bằng

Gặp nhau tuy ít thời gian

Hàn huyên tâm sự lòng càng mến thương

Thành tâm ta đến từ đường

Chắp tay khấn lạy, dâng hương phụng thờ

Cầu cho khắp chốn ấm no

Dân an , quốc thái chăm lo xây đời

Rộn rang tiếng nói, tiếng cười

Đón chào lễ hội người người hân hoan

Cháu con Họ Đặng xa gần

Về đây hội tụ góp phần dựng xây

Danh sách mới hơn