Trang chủVăn thơThơ Đặng Thái Thân

Thơ Đặng Thái Thân

Thứ Tư, 04/12/2013

Đặng Thái Thân 鄧泰紳 (1874-1910) hiệu Ngư Hải, người làng Hải Côn, Nghi Lộc (Nghệ An). Là học trò và đồng chí của Phan Bội Châu. Vốn là học trò, sau thành đồng chí và là trợ thủ đắc lực của Phan Bội Châu. Năm 1904, cùng Phan Bội Châu sáng lập Hội Duy Tân, khởi xướng phong trào Đông du


感興

 

Cảm hứng

夜聽鴻濤三兩聲,
始知此外有東溟。
春風欲寄相思夢,
只恐蒼蒼識得情。

 

 

 

 

Dạ thính hồng đào tam lưỡng thanh,
Thuỷ tri thử ngoại hữu đông minh.
Xuân phong dục ký tương tư mộng,
Chỉ khủng thương thương thức đắc tình.

Dịch nghĩa:

Cảm hứng

 

Đêm nghe sóng lớn đôi ba tiếng

Mới biết ngoài kia có biển Đông

Muốn mượn gió xuân gửi mộng tương tư

Chỉ sợ Ông Xanh biết được tình (riêng của mình)

Dịch thơ:

Cảm hứng

(Huỳnh Thúc Kháng dịch)

 

Đêm nghe tiếng sóng một đôi hồi

Mới biết miền đông có biển khơi

Toan mượn gió xuân tin bạn nhớ

Tình riêng e lệ thấu anh trời

 

300 bài thơ Việt chữ Hán, NXB Hội Nhà Văn, 2003.