Trang chủVăn thơMừng ngày giỗ Tổ

Mừng ngày giỗ Tổ

Thứ Ba, 03/11/2015

MỪNG NGÀY GIỖ TỔ

                                                                         Đặng Minh Huyền


Ngày chín tháng chín Ất mùi niên
Cháu con ĐẶNG TỘC cả ba miền
Hội tụ về đây nơi đất tổ
Thái Bình quê lúa chốn linh thiêng !

* * *

Ân nghĩa tổ tông mãi đắp bồi
Dòng tộc, chi, nghành, khắp muôn nơi
Kính cẩn, tâm thành, chầu thỉnh lễ
Hân hoan kết nối bốn phương trời....

* * *

Tổ tông vạn thế mãi linh thiêng
Tế độ cháu con khắp mọi miền
Thương yêu đùm bọc khi gian khó
Hưng thịnh muôn nhà mãi trường niên.