Đón Xuân

Thứ Tư, 01/02/2017

ĐÓN XUÂN


Mai cúc đua nhau nở rộ vàng.

Đền thờ Đặng tộc đón xuân sang.

Thắp nén hương thơm dâng Tiên Tổ.

Chúc mừng Đặng tộc mãi bình an.

 

                               Đặng Văn Thử

Danh sách cũ hơn